Den kinesiska Export Control Law (ECL)

Kina: Den kinesiska Export Control Law (ECL) från 2020 har publicerat de kinesiska

bestämmelserna avseende dual use produkter (PDA). Regelverket omfattar en

passus om att myndigheterna (efter eget gottfinnande?) får tillämpa bestämmelserna

även på icke-PDA.

Det finns tecken på att Kina kommer att tillämpa/introducera ett klassificeringssystem

liknande ECC (eller US ECCN) och någonting liknande EAR Commerce Country

Chart (CCC).

Uppenbarligen har man lärt mycket från främst USA då det finns indikationer på att

man kommer att införa ett liknande system som BIS tillämpar för ”re-export”.

Vidare noterar vi att end-use controls, catch-all och olika typer av sanktionslistor

troligen kommer att användas – de senare liknande BIS ”Entity List”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå