Sanktioner

Sanktioner

Både EU och USA publicerar sanktionslistor som omfattar länder, institutioner och personer som omfattas av FN:s och/eller EU:s sanktioner. Det kan dock uppstå andra affärsmöjligheter som omfattar andra parter än de som anges. Det finns ytterligare allmänna listor och exempel på misstänkt beteende som hjälper exportören att utvärdera affärsmöjligheten ur Exportkontrollsynpunkt och i vissa fall förhindra all export.

Informationen nedan är inte uttömmande men ger några allmänna tips och råd om vad man ska kontrollera och var man kan hitta informationen. Det slutliga målet är att förhindra att specifika typer av utrustning hamnar i händerna på personer eller organisationer som kan utgöra ett hot mot samhället. Ur denna synvinkel råder konsensus – oavsett land – om vilka kunder etc. som måste undvikas. Den amerikanska administrationen har varit mer detaljerad än andra och har gått ganska långt för att hjälpa branschen och deras agenter att ta reda på om en eventuell kund är ”ren” eller inte. På grund av den senaste tidens händelser, ofta relaterade till terroraktioner, har andra länder följt efter och har upprättat listor och infört handels-kontroller för att förhindra all överföring av utrustning och teknologi till myndigheter, personer eller organisationer på så sätt de amerikanska myndigheterna har gjort i så många år.

Sanktionslistorna – såväl EUs som USAs – ändras ofta, varför det är viktigt att som sista åtgärd före skeppning kontrollera att mottagaren inte finns på någon relevant sanktionslista

USA:S SYN PÅ SANKTIONER

Utmärkande för de sanktionslistor USA tar fram är att de tas fram av olika departement:
State (EUML) har en, Commerce (BIS EAR) har en, Treasury (OFAC) har sex st (!).

Notera att om en svensk exportör för en specifik export inte är direkt berörd av de amerikanska listorna, kan det senare uppstå problem om man exporterat till en mottagare upptagen på amerikanska sanktionslistorna då ” man agerat på ett sätt som strider mot amerikanska intressen”!

EU har lagt in aktuella sanktioner i sin EU sanctions map, BIS har en länk till ”Consolidated Screening List”.

Och det är just det det handlar om: Exportören måste granska aktuella sanktionslistor – inte minst nu då EU ”kontinuerligt” utfärdar sanktioner riktade mot Ryssland för det orättfärdiga angreppet på Ukraina.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå