Lite’ om oss

ExCo Consulting

ExCo Consulting (Export Compliance Consulting) är ett företag specialiserat på exportkontroll med mer än 20-årig erfarenhet från arbete inom området exportkontroll.
Vi vill på vår hemsida informera dels om vad exportkontroll handlar om, dels vilka tjänster vi kan erbjuda för att såväl underlätta som säkerställa legal hantering vid import, export och reexport. Vi vill även informera om aktuell nationell och internationell lagstiftning inom området exportkontroll.

Företaget, som etablerades 2013, har i praktiken verkat sedan 2007 men då som en delverksamhet inom ett annat, år 2000 bildat företag. Det drivs av Claes Trolle, fram till sin pensionering 2006 ansvarig för exportkontroll och dess uppbyggnad vid dåvarande Saab Systems och Saab Avitronics.
Efter att ha lämnat tjänsten i Järfälla, har han som konsult biträtt i exportkontrollärenden vid Saab, BAE Systems Hägglunds, GKN, ABB, Uniper m fl. Uppgifterna har omfattat alla i ”Processen exportkontroll” angivna uppgifter. Totalt har ExCo Consulting biträtt mer än 30 svenska och internationella företag i deras arbete med att ansvarsfullt hantera exportkontrollärenden som styrs av olika internationella regelverk.
För att vara ständigt uppdaterad – inte minst mot de amerikanska och brittiska regelverken – har han deltagit i utbildningar i USA, arrangerade av State Department (AECA, ITAR) och Commerce Department (BIS – EAR). För att bli närmare bekant med brittisk exportkontroll har han deltagit i utbildningar arrangerade av Department for Buisness, Innovation and Skills (BIS): Intermediate seminar och ”Control List Classification and Use of the Checker Tools”, vilket är den högsta utbildningsnivån som BIS UK anordnar.

Därutöver har han deltagit i utbildningar arrangerade av Export Compliance and Training Institute (ECTI) och som en av de första i Europa certifierats som ”Export Compliance Professional”, ECoP®, på amerikanska exportkontroll-bestämmelser. Denna certifiering förnyas vart annat år genom föreskriven, kompletterande utbildning – senaste certifieringen gjordes i mars 2023.

ExCo Consulting är medlem i Exportkontrollföreningen.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå